Ceresit CT75 Silikona apmetums ar “ķirmjveida” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm

Silikona dekoratīvs plānkārtas apmetums lietošanai ēku ārpusē un iekšpusē.
Pieejams vairāk nekā 200 krāsu toņos.
Iepakojums 25 kg.


Tehniskā informācija

Satur Quartz (SiO2) respirable particulates (RCS) >=10%
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums: H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus
neieelpot.
Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons; Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT) Var izraisīt
alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
53.90 €

līdzīgas preces

CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
46.09 €
pasūtīt
CT77 Silikona-akrila mozaīkveida apmetums, grauda izmērs 1,4-2,0 mm
79.20 €
pasūtīt
Caparol CAPATECT MINERAL-LEICHTPUTZ K20 2MM
12.36 €
pasūtīt
Capatect Si-Si Fassadenputz K 2,0mm 25kg
37.00 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts