Caparol Capatect FassadenPutz K15 1,5mm 25kg 844957

Caparol Capatect FassadenPutz
Pielietojums: Lietošanai gatavs un strukturējams organisku saistvielu struktūrapmetums.
Pielietojams kā noslēdzošais klājums uz:
- Capatect siltumizolācijas sistēmas B;
- Capatect piekaramo fasāžu sistēmas B;
- Neapstrādāta betona;
- PII un PIII javas grupu pamatapmetumiem saskņā ar DIN 18 550;
- Matētiem dispersijas krāsu klājumiem ar labu nestspēju;
- Minerāliem klājumiem ar labu nestspēju.
Nepiemērotas ir pamatnes ar sāļu izdalījumiem, kā arī sintētisku materiālu vai koka pamatnes.
Īpašības:
- vāji uzliesmojošs B1 – DIN 4102/DIN EN 13501;
- augsta ūdens tvaiku caurlaidība;
- izturīgs pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ūdeni atgrūdošs saskaņā ar DIN 4108;
- elastīga iestrāde;
- dabai draudzīgs, bez nepatīkamas smakas
- saistvielas bāze: mākslīgo sveėu dispersija saskaņā ar DIN 18 558;
- atšķaidāms ar ūdeni;
- noturīgs pret sārmiem.
Struktūru biezpiens 1,5mm.
Iepakojums: spaiņi ar 25 kg saturu.

Tehniskā informācija


Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) Nav bīstama viela vai maisījums.
Drošības prasību apzīmējumi : P102 Sargāt no bērniem.
Papildus marķējums:
EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
EUH208 Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Var izraisīt alerģisku reakciju

46.65 €

līdzīgas preces

CT74 Silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
53.90 €
pasūtīt
CT175 Silikātu-silikona apmetums ar “ķirmjveida” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
43.89 €
pasūtīt
Caparol CAPATECT MINERAL-LEICHTPUTZ K20 2MM
12.36 €
pasūtīt
CT75 Silikona apmetums ar “ķirmjveida” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
53.90 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts