Knauf Strukturputz 3,0mm 25kg

Knauf Strukturputz minerālais dekoratīvais apmetums "biezpiens" paredzēts dekoratīvās apmešanas darbu veikšanai sertificētajām fasāžu siltināšanas sistēmām Knauf Termo Plus M un Knauf Termo Plus P.
Iepakojums 25kg.

Signalvards: Bistami
Bistamibas apzimejumi: H315 Kairina adu
H317 Var izraisit alergisku adas reakciju
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus
H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu
Papildus bistamibas apzimejumi: Nav.
Drošibas prasibu apzimejumi:
Visparejie: P102 Sargat no berniem
Profilakse: P261 Izvairities ieelpot puteklus
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus
Reakcija: P302 + P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu udens/ziepju daudzumu
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADIJUMA: nogadat cietušo svaiga gaisa un nodrošinat netraucetu elpošanu
P305 + P351 + P338 SASKARE AR ACIM: uzmanigi izskalot ar udeni vairakas minutes.
Iznemt kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdarit. Turpinat skalot
P310 Nekavejoties sazinieties ar SAINDEŠANAS INFORMACIJAS CENTRU/arstu8.04 €

līdzīgas preces

CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm
46.09 €
pasūtīt
CT174 Silikātu-silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
42.35 €
pasūtīt
CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
46.09 €
pasūtīt
Capatect Si-Si Fassadenputz K 2,0mm 25kg
37.00 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts