Ceresit CT174 Silikātu-silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm

Dekoratīvs plānkārtas apmetums pielietojumam telpās un ārpus tām

ĪPAŠĪBAS
Tvaika caurlaidība (elpojošs)
Zema absorbcija
Izturība pret bojājumiem
Ļoti izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
BioProtect sastāvs - izturība pret sēnīšu, aļģu un pelējuma veidošanos
Krāsas stabilitāte
Mehāniskas uzklāšanas iespēja*
Pieejams visās Ceresit Colours of Nature® paletes krāsās
APRAKSTS
Ceresit CT 174 apvieno silikāta apmetuma un silikona apmetuma labās īpašības. Tam piemīt tvaika caurlaidība, zema absorbcijas spēja un izturība pret netīrumiem. CT 174 pielieto, lai veidotu plānkārtas apmetumus uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, ģipškartona plāksnēm u. c. Mēs iesakām pielietot apmetumu CT 174 kā fasāžu apmetumu Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS (putu polistirola) vai minerālvates plātnes. Intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 174 ir aizsargāts pret bioloģisko piesārņojumu, piem., sēnītēm, pelējumu un aļģēm.
Iepakojums 25 kg.

Tehniskā informācija

Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija
EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.
Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons; Izotiazolinonu maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.


42.35 €

līdzīgas preces

Capatect FassadenPutz K15 1,5mm 25kg 844957
46.65 €
pasūtīt
Strukturputz 2,0mm 25kg
8.04 €
pasūtīt
CT KD Buntsteinputz krāsains 25 KG
79.55 €
pasūtīt
Capatect FassadenPutz K30 3mm 25kg 844968
46.65 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts