Ceresit CT175 Silikātu-silikona apmetums ar “ķirmjveida” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm

Silikātu-silikona dekoratīvais plānas kārtas apmetums lietošanai ēku iekšpusē un ārpusē.
Pieejams vairāk nekā 200 krāsu toņos.
ĪPAŠĪBAS
Tvaika caurlaidība (elpojošs)
Zema absorbcija
Izturība pret bojājumiem
Ļoti izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
BioProtect sastāvs - izturība pret sēnīšu, aļģu un pelējuma veidošanos
Krāsas stabilitāte
Pieejams visās Ceresit Colours of Nature® paletes krāsās
Iepakojums 25 kg.


Tehniskā informācija

Satur Quartz (SiO2) respirable particulates (RCS) >=10%
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums: H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus
neieelpot.
Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons; Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT) Var izraisīt
alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
43.89 €

līdzīgas preces

Strukturputz 3,0mm 25kg
8.04 €
pasūtīt
Strukturputz 2,0mm 25kg
8.04 €
pasūtīt
CT74 Silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,5 mm
53.90 €
pasūtīt
CT174 Silikātu-silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm
42.35 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts