Ceresit CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm

Dekoratīvs plānkārtas apmetums lietošanai ārdarbos un iekšdarbos.
Pieejams vairāk nekā 200 krāsu toņos.
Iepakojums 25 kg.


Tehniskā informācija
Viela vai maisījums nav kaitīgs saskaņā ar ES Rugulu No 1272/2008 (CLP).
Papildu informācija EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Satur 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons; Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT). Var izraisīt
alerģisku reakciju
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
46.09 €

līdzīgas preces

CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
46.09 €
pasūtīt
Capatect FassadenPutz K30 3mm 25kg 844968
46.65 €
pasūtīt
Capatect FassadenPutz K15 1,5mm 25kg 844957
46.65 €
pasūtīt
CT174 Silikātu-silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
42.35 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts