Ceresit CT74 Silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm

Dekoratīvs plānkārtas apmetums pielietojumam telpās un ārpus tām
Ceresit CT74 1,5mm 25kg

ĪPAŠĪBAS
Pašattīrīšanās efekts (īpaša izturība pret netīrumiem)
Liela elastība un triecienizturība
Liela krāsas stabilitāte
Augsta noturība, ļoti maza absorbcija un ļoti augsta tvaika caurlaidība
Liela izturība pret laika apstākļu iedarbību
BioProtect sastāvs - izturība pret sēnīšu, aļģu un pelējuma veidošanos
Mehāniskas uzklāšanas iespēja*
Pieejams visās Ceresit Colours of Nature® paletes krāsās
APRAKSTS
Ceresit CT 74 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 74 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plātnes (putu polistirola plātnes) un minerālvati. CT 74 apmetumu ir ieteicams klāt uz ārsienām, kur nepieciešama liela tvaika caurlaidība. CT 74 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 74 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.


Tehniskā informācija

Satur: Quartz (SiO2) respirable particulates (RCS) >=10%
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija
EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.
Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons; Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

53.90 €

līdzīgas preces

CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,5 mm
46.09 €
pasūtīt
CT74 Silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
53.90 €
pasūtīt
Capatect FassadenPutz K30 3mm 25kg 844968
46.65 €
pasūtīt
CT KD Buntsteinputz krāsains 25 KG
79.55 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts