Ceresit CM12 ''Elastic'' Flīžu līme ar paaugstinātu elastību

Ceresit CM 12 ELASTIC līmjava ir izstrādāta gresa un citu keramikas, cementa un dabīgā akmens flīžu likšanai (izturīga pret krāsas maiņu) telpās un ārpus tām. Ceresit CM 12 javu var lietot zonās, kas pakļautas ūdens iesūkšanās procesam, kā arī apsildāmajām grīdām. Tā kā CM 12 ir vidējas kārtas java, to, pirms flīžu likšanas, var izmantot virsmu ar padziļinājumiem līdz pat 8 mm labošanai un izlīdzināšanai.
Īpašības:
•Ar šķiedrām pastiprināta
•Pielietojumam telpās un ārpus tām, piemērota slapjām telpām
(sadzīves + publiskas platības)
•Uz pamatnēm, kas nedeformējas, kā arī uz noblīvētām pamatnēm
•Pielietojumam uz apsildāmajām grīdām
•Māla keramikas un porcelāna flīzēm
•Izturība pret ūdens un sala iedarbību
•Izcili darba parametri

Iepakojums: maiss 25 kg.

Tehniskā informācija

Satur! Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Signālvārds:
Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.

11.95 €

līdzīgas preces

CM 17 LOW DUST 25KG
18.70 €
pasūtīt
K4 Īpaši elastīga flīžu līme
8.55 €
pasūtīt
CM77 ''EltraFLEX'' Lietošanai gatava ķimikāliju noturīga vienkomponenta līme „Ultra Flex”
88.90 €
pasūtīt
CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLE balta, ļoti elastīga flīžu līme
31.90 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts