Ceresit CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Balts. 5kg

CE 40 "Aquastatic" elastīgā java
Ūdensdroša, elastīga, pret netīrumiem izturīga java maziem, līdz 8 mm platiem salaidumiem.
Īpašības
Ļoti gluda virsma
Stabila krāsa
Porcelāna flīzēm, keramikai, stiklam, dabīgiem akmeņiem un marmoram
"Aquastatic" efekts - izturība pret ūdens absorbciju
"Trio protection" - izturība pret pelējumu un netīrumiem
Viegla uzklāšana un profilēšana
Sienām un grīdām
Pielietojumam telpās un ārpus tām, uz balkoniem un iekšpagalmos
Pielietojumam uz apsildāmajām grīdām
Apraksts
Ideāli piemērota keramikas, stikla, dabīgā akmens un porcelāna flīžu šuvošanai uz horizontālām un vertikālām virsmām. Pateicoties CE 40 hidrofobajām īpašībām (akvastatiskajam efektam), ūdens lāses uz virsmas saglabā pērļu formu, neiesūcoties konstrukcijā. “TrioProtection MicroProtect Formula” nodrošina pastāvīgi un higiēniski tīras virsmas, garantējot aktīvu aizsardzību pret sēnītēm un pelējumu.
Pieejama sekojošās krāsās: * - balts(01).
 Iepakojums 5 kg.

Tehniskā informācija
Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu, Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
9.95 €

līdzīgas preces

CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Pelēks. 5kg
9.45 €
pasūtīt
CE43* „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve. Pelēks. 25kg.
32.56 €
pasūtīt
CE43** „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve 25kg
54.67 €
pasūtīt
CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Pelēks. 2kg
5.10 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts