Caparol Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B3, 2,35 kg 820523

Caparol Disbon 404 Aizsargklājums minerālām grīdu virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī cietā asfalta segumiem iekšdarbos ar normālu noslodzi. Sertificēts pārklājums dīzeļdegvielas, petrolejas, nelietotas eļļas, transformatoru eļļas (izolējošā eļļa) kā arī hidrauliskās eļļas uzglabāšanas tvertnēm un telpām slēgtās celtnēs un brīvā dabā.
Īpašības:
■ laba izturība pret sitieniem
■ ļoti labi tīrāms
■ ļoti laba atraušanas stiprība
■ nodilumizturīgs
■ izturīga pret UV staru iedarbību
■ izturīgi pret atmosfēras ietekmi
■ elastīgs
■ izturīgs pret eļļām
■ videi draudzīgs, jo šķīst ūdenī
Bāze 3, iepakojums: spainis 2,35 kg.

Tehniskā informācija

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)
Nav bīstama viela vai maisījums.
Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Papildus marķējums
EUH208 Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazolīn-3-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239- 6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.


32.12 €

līdzīgas preces

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid B1 10kg 841023
147.30 €
pasūtīt
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B3, 11,75 kg 820507
134.97 €
pasūtīt
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid B3 10 kg 841025
148.21 €
pasūtīt
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B3, 7,05 kg 820510
83.97 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts