Caparol Muresko B3 2,35L 969088

Augstvērtīga fasādes krāsa uz gludām un strukturētām virsmām Caparol Muresko.
Silikona sveķu fasādes krāsa ar ļoti labu aizsardzību pret mitrumu, pateicoties materiāla augstajau ūdens tvaiku un pietiekošajai CO2 caurlaidībai.
Turklāt SilaCryl®-bāze nodrošina to pašu krāsu toņu daudzveidību, izturību pret atmosfēras ietekmi, noturību pret virsmas noārdīšanos un saķeres spēju kā augstvērtīgas tīrakrilāta krāsas. Uz raupjiem apmetumiem Muresko veido virsmu saglabājošu vai izlīdzinošu funkciju atkarībā no atšķaidījuma pakāpes.
Tāpat pielietojama, renovējot vecus gāzbetona pārklājumus ar labu nestspēju uz gāzbetona montāžas būvdetaļām.
Bāze 3, iepakojums: spainis 1,175L.

Tehniskā informācija

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)
Bīstamības apzīmējumi : H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Novēršana: P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Papildus marķējums EUH208 Sastāvā ietilpst oktilinons (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5- hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
20.86 €

līdzīgas preces

Samtex7 E.L.F. B1 10L 824513
50.20 €
pasūtīt
Samtex7 E.L.F. B3 1,175L 831071
9.65 €
pasūtīt
Amphibolin XRPU B3 2,35L 800516
28.00 €
pasūtīt
Samtex7 E.L.F. B1 15L 831050
65.37 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts