Caparol CT 186M Capatect Klebe- und Armierungsmasse Winter 25KG

CAPAROL CT 186M KLEBE UND ARMIERUNGSMASSE WINTER
 līmēšanas un armēšanas massa.
Rūpnieciski sagatavota sausā java izolācijas plātņu līmēšanai un armēšanai ziemas apstākļos.
Optimāli izstrādāta mehanizētai uzklāšanai.
Līmēšanas un armēšanas java, kas speciāli izstrādāta mehanizētai iestrādei.
Piemērota Capatect siltumizolācijas sistēmām A un B, kā arī Capatect piekaramo fasāžu sistēmām.
Ugunsreakcija „nedegoša”, respektīvi, „grūti uzliesmojoša” atbilstoši attiecīgās siltumizolācijas sistēmas, respektīvi, piekaramo fasāžu sistēmas uzbūvei.
Izturīga pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ūdeni atgrūdoša saskaņā ar DIN V 18550.
Augsta ūdens tvaiku caurlaidība. Ilgstošs iestrādes laiks.
Ļoti laba svaigas javas struktūras noturība. Videi draudzīga.
Optimāls graudainības sastāvs.
Minerālas saistvielas uz cementa bāzes ar saķeri uzlabojošām piedevām.
Niansēta un sabalansēta kvarca un kalcīta pildvielu kombinācija.
Uzlabojošās piedevas hidrofobizācijai, kā arī elastīgai iestrādei un labai saķerei.
Iepakojums 25 kg.

Tehniskā informācija

Signālvārds : Bīstami
Bīstamības apzīmējumi : H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums : P102 Sargāt no bērniem.
Novēršana: P260 Neieelpot putekļus vai dūmus.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
Rīcība: P305 + P351 + P338 + P310 SASKARĒ AR ACĪM:
Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
Glabāšana: P405 Glabāt slēgtā veidā.
16.70 €

līdzīgas preces

ZS Līmēšanas java putu polistirolam
6.70 €
pasūtīt
Klebespachtel P 25kg
5.45 €
pasūtīt
CT84 Express poliuretāna līme putupolistirola un minerālvates plākšņu stiprināšanai 850ml
11.15 €
pasūtīt
CT100 „Impactum” Elastīga vienkomponenta dispersijas līme stiegrojošs slānis
52.65 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts