Ceresit CT84 Express poliuretāna līme putupolistirola un minerālvates plākšņu stiprināšanai 850ml

Apraksts:
Ceresit CT 84 poliuretāna līmi izmanto putupolistirola plātņu nostiprināšanai kompleksajās Ceresit Ceretherm sistēmās, veicot ēku ārsienu siltumizolēšanu (ETICS). Aptuveni 2 stundas pēc uzklāšanas putu polistirola plātnes var izlīdzināt un enkurot, un tad var klāt armēto slāni, izmantojot Ceresit CT 85, CT 87. Poliuretāna līmi CT 84 pielieto arī tādu materiālu nostiprināšanai, kā EPS un XPS putupolistirols un cietā minerālvate, uz tādām virsmām kā koks, OSB plāksnes, stikls, bitumeni, keramikas ķieģeļi, betons, pārklātas un galvanizētas lokšņu plātnes, sauss šūnbetons un pēc ūdens iedarbības, sauss mūris, kā arī putu polistirola un minerālvates plātņu līmēšanai slāņos normālā un zemā temperatūrā, arī siltināšanas sistēmās.
Iepakojums 850ml.
Īpašības:
•Iznākums: 10 m² - par 100% vairāk nekā tradicionālo cementa līmju gadījumā; par 15% lielāka pielipšanas stiprība nekā tradicionālajām cementa līmēm
•Enkurošana pēc aptuveni 2 h - paātrina siltumizolācijas darbu. Lietojot CT 84 un Ceresit Ceretherm Express sistēmu, izolācijas darbu var paveikt pat par 5 dienām ātrāk
•Perfekti piemērota sistēmai ”siltumizolācija uz siltumizolācijas” - 1 m² putu polistirola plātnes var nostiprināt ar 100 g CT 84 līmes, nevis ar 5 kg, kā tas ir cementa līmju gadījumā
•Uzlabotas siltumizolācijas īpašības - atšķirībā no tradicionālajām cementa līmēm CT 84 ir putupolistirolam vai vatei līdzīgas siltumizolācijas īpašības
•Augsts līmes viendabīgums, pateicoties tam, ka līmes sastāvā esošās metāla lodītes aizkavē lielu gaisa burbuļu rašanos

Tehniskā informācija

Satur Metilēndifenilizocianāts, isom.+homolog
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums: H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
11.15 €

līdzīgas preces

CT 186M Capatect Klebe- und Armierungsmasse Winter 25KG
16.70 €
pasūtīt
CT87 "2 in 1" Balta līmēšanas un armēšanas java minerālvatei un putu polistirolam (EPS/Wool)
20.55 €
pasūtīt
Capatect-Leichtgrundputz 170 25KG 99541
8.75 €
pasūtīt
ZKP 25kg Universālā apmetuma java
6.21 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts