Knauf Fill & Finish Light Lietošanai gatava vieglā špakteļmasa

Fill & Finish Light
Lietošanai gatava vieglā špakteļmasa
Krēmveida konsistences lietošanai gatava žūstoša tipa špakteļmasa uz polimēra bāzes. Svars par 35% vieglāks nekā Knauf Super Finish špakteļmasai. Mazāks rukums. Ļoti viegla slīpēšana.
Paredzēta iekštelpu sienu un griestu nobeiguma kārtas veidošanai pirms krāsošanas
Īpaši piemērota ģipškartona virsmām, kā arī apmetuma un betona virsmām
Papīra šuvju lentes iestrādei ģipškartona plāksnēm ar AK malu
• Tips: Vinila maisījums
• Patēriņš: Q3 – ~300 g / m²/0,2mm, Q4 – ~1100 g / m²/1,0 mm
• Blīvums: 1,10 kg/l
• Lietošanas temperatūra: Ne zemāka par +13°C
Iepakojums 20kg.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:
Bīstamības piktogrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešams.
Bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Drošības prasību apzīmējumi: Vispārējie: Nav nepieciešami.
Profilakse: Nav nepieciešami.
Reakcija: Nav nepieciešami.
Glabāšana: Nav nepieciešami.
Iznīcināšana: Nav nepieciešami.
Sastāvā esošu vielu identitāte: Nav piemērojams.
Papildu marķējums: EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu;
reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-
3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma *
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 prasībām apstrādāts produkts tā glabāšanas laika nodrošināšanai. Satur konservantus.
Bērniem nepieejamas aizdares: Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes: Nav nepieciešamas

21.60 €

līdzīgas preces

Vario ģipša špaktele
18.70 €
pasūtīt
LR+ 20kg Nobeiguma špaktele sausām telpām
13.30 €
pasūtīt
VR 20kg Nobeiguma špaktele sausām telpām (uz polimēru līmes bāzes)
9.50 €
pasūtīt
Fugenfuller leicht 25kg
15.07 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts